Uw Lichaam en Geest in Dynamisch Evenwicht

| Home | Bedrijven | Particulieren | Contactformulier |

Home

 
StoelmassageTriggerpointNieuws / Links


Effecten 
Onderzoek 
Toepassing 
Werkwijze 
Tarieven 
Fiscale Voordelen 

 


Fiscale Voordelen

Fiscale voordelen en Stoelmassage

Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst, die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers regelt. Met de werkkostenregeling mag u als werkgever, tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom, uw werknemers laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet meer nodig dat u vergoedingen per werknemer bijhoudt. U kunt dit voortaan bedrijfsbreed bijhouden.

Stoelmassage is binnen de werkkostenregeling ondergebracht bij Arbovoorzieningen en wordt gezien als een voorziening op de werkplek. Voor arbovoorzieningen geldt een nihilwaardering. De kosten hiervoor gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. U kunt de stoelmassages daardoor 'onbeperkt' aan uw medewerkers beschikbaarstellen.

Stoelmassage geldt als een vrije verstrekking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
- U heeft als werkgever een Arboplan;
- De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan;
- De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats;
- De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen;
- Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer;

Meer informatie over deze regeling vindt u op de site van de belastingdienst

 

 

Vraag aan!
een
Gratis demonstratie

 

Copyright (c) 2009 Homeostase. All rights reserved

Tichelberg 15 | 2716 LL Zoetermeer | 06-52455048 | info@homeostase.com |