Uw Lichaam en Geest in Dynamisch Evenwicht

| Home| Bedrijven | Particulieren | Contactformulier|

Home

StoelmassageTriggerpointCounsellingNieuws / Links

 


Homeostase

Homeostase = dynamisch evenwicht

Op het geestelijk en lichamelijk vlak houden we op elk moment van de dag, in samenwerking met of als gevolg van omgevingsfactoren, een evenwicht in stand of trachten deze te herstellen. De dynamiek met de omgeving maakt het soms lastig. Soms is het nodig een nieuw evenwicht te vinden in de omgang met jezelf, met de ander en met de omgevingsfactoren.

Waarom Homeostase als praktijknaam?

Homeostase komt zowel in de fysiologie als de psychologie voor

Fysiologie:
Ons lichaam streeft ernaar om altijd in een bepaald evenwicht te zijn. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is koorts.
Als we ziek zijn, gaat het lichaam aan het werk om weer te herstellen. Om bijvoorbeeld van een virusinfectie te herstellen, verwarmt het lichaam zich. Door de warmte wordt het virus gedood en uit het lichaam gescheiden. Met dit mechanisme probeert het lichaam het evenwicht, dat er voor de infectie was, te herstellen.

Psychologie:
Een ieder van ons heeft normen en waarden, regels waarnaar je leeft, eisen/voorwaarden, die je aan jezelf en aan de mensen in je omgeving stelt. Op deze manier probeer je 'orde' en evenwicht in je leven te krijgen. Wijk jij of iemand in je omgeving hiervan af, dan zijn we vrijwel direct geneigd om deze afwijking teniet te doen. Om weer terug te gaan naar het evenwicht dat er was. Het evenwicht, ook al was deze niet productief voor je, dat je kent.

Eigen ervaring:
In mijn eigen leven heb ik veel dynamiek ervaren (en nog steeds!). Uit ervaring weet ik hoe lastig het kan zijn om een evenwicht te vinden, waar je je goed bij voelt. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat het moeilijk, zelfs onhaalbaar, om een volledig evenwicht te bereiken. Leven in afzondering, waar er weinig tot geen keuzes en geen afleidingen zijn, kan het wel mogelijk maken. Dat is niet wat ik wil.
De dynamiek in mijn leven heb ik nodig om te kunnen leven. Het evenwicht voor mij is altijd dynamisch, soms zelfs veranderend. Ik ben daarin de enige stabiele factor.

Ik heb Homeostase als naam voor mijn praktijk gekozen, omdat wij, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak, op elk moment van de dag een evenwicht trachten te vinden. En dit vindproces is dynamisch en zal het altijd zijn. Homeostase geeft dit (voor mij) perfect weer!

 

Copyright (c) 2009 Homeostase. All rights reserved

Tichelberg 15 | 2716 LL Zoetermeer | 06-52455048 | info@homeostase.com |