Uw Lichaam en Geest in Dynamisch Evenwicht

| Home | Bedrijven | Particulieren | Contactformulier |

Home

 
StoelmassageTriggerpointNieuws / Links


Effecten 
Onderzoek 
Toepassing 
Werkwijze 
Tarieven 
Fiscale Voordelen 

 


Werkwijze

Homeostase maakt gebruik van het landelijk netwerk van
TouchPro stoelmasseurs. Hierdoor is het mogelijk om
door het gehele land opdrachten uit te voeren.

    Werkwijze structurele opdrachten (ook pilotprojecten):

  • Binnen uw organisatie hebben we een aparte ruimte nodig, waar ongestoord gewerkt kan worden. (▒3x3m);
  • Op intekenlijsten kan worden aangegeven op welk tijdstip iemand gemasseerd wil worden. (om onnodige kosten te voorkomen, worden de medewerkers zoveel mogelijk aansluitend ingepland);
  • De intekenlijst ligt bij voorkeur bij de contactpersoon van de organisatie. Medewerkers kunnen zichzelf hier inplannen;
  • Van iedere medewerker wordt een 'kaart' bijgehouden. Dit ter info van de masseur, om eventueel in te spelen op bestaande klachten. De informatie is alleen toegankelijk voor de masseur en de medewerker;
  • Als u dat wenst, kan bij structurele opdrachten, periodiek een evaluatie worden gehouden;
  • Bij pilotprojecten vindt achteraf een evaluatie plaats. Het rapport ontvangt u binnen 1,5 maand na beŰindiging van de pilot;
  • De masseur neemt achtergrond muziek mee;
  • Bij ziekte van de masseur wordt voor vervanging gezorgd. Ter behoud van de continu´teit.

Iedere stoelmasseur is verplicht jaarlijks zijn/haar
licentie, middels supervisie, te verlengen.
Zo bent ook u verzekerd van kwaliteit en continu´teit.

Eenmalige opdrachten:

Voor eenmalige opdrachten is niet altijd een aparte ruimte nodig. Dit is afhankelijk van het doel. Als het mogelijk is wordt er ook achtergrond muziek opgezet.

 

 

Vraag aan!
een 
Gratis demonstratie

 

Copyright (c) 2009 Homeostase. All rights reserved

Tichelberg 15 | 2716 LL Zoetermeer | 06-52455048 | info@homeostase.com |